Zdravověda

 

Č.                         Otázka

1.    Jak se nazývá záchranná poloha na boku:
       A)
stabilizační
       B) stabilní
       C) stabilizovaná

2.    Jak poznáte zástavu dechu:
       A)
orosí se zrcátko přiložené k ústům postiženého
       B) pozorujeme barevné změny na kůži postiženého
       C) necítíme a neslyšíme prooudění vydechovaného vzduchu, nevidíme dýchací pohyby

             hrudníku nebo břicha

3.    Správné poskytnutí první pomoci vyžaduje:
       A)
přítomnost lékaře
       B) účelnost, rychlost a rozhodnost
       C) přítomnost dětí

4.    Tlakový obvaz přikládáme u:
       A)
žilního krvácení
       B) zlomenin
       C) tepenného krvácení

5.    V případě uštknutí se zaškrcovadlo přikládá nad ránu:
       A)
směrem k srdci
       B) směrem od srdce
       C) vůbec se enpřikládá

6.    Jak byste ošetřili lehce krvácející ránu, v které by byl vklíněný velký střep:
       A)
střep vytáhneme a ránu převážeme
       B) střep rozhodně nebudeme vytahovat, ránu převážeme tak aby střep nebyl

             vtlačen hlouběji do rány
       C) střep vytáhneme, ránu vyčistíme a převážeme

7.    Kdy můžete přestat s oživováním:
       A)
u dospělých po půl hodině, u dětí po 40 minutách
       B) u dospělých po 40 minutách, u dětí po půl hodině
       C) až v okamžiku příjezdu záchranky, nebo v případě vlastního totálního vyčerpání

8.    Jaká je poloha hlavy, když chceme zabránit zapadnutí jazyka:
       A)
předklon
       B) úklon vlevo
       C) záklon

9.    Zadřenou třísku v prstě:
       A)
dezinfikujeme a necháme vyhnisat
       B) ranku dezinfikujeme a navštívíme lékaře
       C) třísku opatrně vyndáme pinzetou a ránu vydenzifikujeme

10.  Při podezření na úraz páteře:
       A)
nehýbáme s ním  dokud nepřijede lékař
       B) raněného řádně pohlédneme ze všech stran
       C) přesuneme raněného do stabilizační polohy
Správné odpovědi:
1-C, 2-C, 3-B, 4-A, 5-A, 6-b, 7-C, 8-C, 9-B, 10-A